Positief verhaal over chroomvrij voorbehandelen

In september stond er een mooi verhaal over chroomvrij voorbehandelen op de site van Bouwwereld. Het is altijd fijn als een onafhankelijke partij informatie verstrekt over iets waarvan wij al lang overtuigd zijn namelijk dat chroomvrij voorbehandelen net zo goed is als voorbehandelen met Chroom-6. In het artikel wordt onder andere de relatie gelegd tussen chroomvrij voorbehandelen en Filiforme corrosie (FFC).

Wat is FFC?

FFC is een draadvormige corrosie die begint op plaatsen waar geen of onvoldoende poedercoating zit zoals bij zaag- en knipkanten of niet afgesloten profielverbindingen. Eind jaren 80 en 90 van de vorige eeuw ontwikkelde FFC zich tot een ware plaag in de gevelindustrie.

Wat schrijft de redactie van Bouwwereld?

“Er bestaan publicaties van adviserende instanties waarin wordt aangegeven dat chroomvrij voorbehandelen door het ontbreken van corrosiewerende eigenschappen een aderlating in kwaliteit zou betekenen vooral als het gaat om het voorkomen van FFC. Chroomvrije voorbehandelingssystemen krijgen pas een Qualicoat goedkeur (kwaliteitslabel voor de coating van aluminium producten) als aangetoond is dat die tenminste gelijkwaardig zijn aan voorbehandelingen op basis van Chroom-6. Dit geldt voor zowel laboratoriumtesten, waaronder de zure zoutsproeitest, en de FFC-test. Daar komt de twee jaar buitenexpositie onder zware maritieme omstandigheden nog bij.

Testresultaten Qualicoat

Bij Qualicoat worden de FFC-testresultaten van bedrijven met een Qualicoat-Seaside-certificaat nauwkeurig bijgehouden. Hieruit blijkt dat meer dan 95% van alle monsters, zowel voorbehandeld met Chroom-6 als chroomvrij, zonder problemen door de FFC-test komen. Het verschil tussen de resultaten de twee behandelmethodes is verwaarloosbaar klein.”

In dit artikel wordt ook ingegaan op de risico’s van pre-anodiseren. Sommige klanten van Ulamo krijgen bij projecten in Duitsland te maken met het voorschrift om te pre-anodiseren. Dit is het aanbrengen van een dun anodiseerlaagje van 5-7 micron als voorbehandeling voor het coaten in plaats van de traditionele voorbehandelingen. De redactie van Bouwwereld schrijft dat dit systeem niet zonder risico’s is. Zij benoemen de onduidelijkheid over de temperatuur en duur van het spoelproces. “Als de zwavelzuur die nodig is voor het andodiseerproces onvoldoende uit de andodiseerlaag is gespoeld, kan dit leiden tot ernstige onthechtingsproblemen, hetgeen ook kan ontstaan als de luchtvochtigheid in de productiehal te hoog is en als de andodiseerlaag vocht uit de lucht absorbeert”, aldus de redactie.

De conclusie?

De redactie van Bouwwereld concludeert dat iemand met constructieproblemen het best contact kan opnemen met deskundigen op het gebied van constructies. En voor oppervlakteproblematiek het best in contact kan treden met oppervlaktebehandelingsexperts!

Bron: Redactie Bouwwereld – Filiforme corrosie op aluminium door Frank Viester, VIAS.

Het hele artikel lezen?